จริยธรรมและการปฏิบัติที่เป็นธรรม

เราเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถทำได้โดยการรับผิดชอบต่อ Triple Bottom Line –ผู้คนโลกและผลกำไร เราดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและประกันสวัสดิภาพของพนักงาน

RENEWABLE ENERGY

Renewable Enery Ethics.png

GD Textiles Pvt. Ltd. is 100% backed by renewable energy, from windmills owned by the company. The windmills are located in the districts of Tirupur in Tamil Nadu, and are capable of generating 1.3 MWs of clean energy.

RENEWABLE ENERGY

We Grow Green Ethics.png

We believe that sustainable growth is only achievable by being accountable for the Triple Bottom Line – People, Planet, and Profits. We proactively take measures to preserve the environment and ensure the welfare of our employees.

WE GROW GREEN

Fuled Ethics.png

RENEWABLE ENERGY

To reduce our carbon footprint, carbon neutral sources of fuel, such as ‘biomass’ is used to power the company’s boilers, every year. The company uses about 600 metric tons of biomass per annum.

Assesd Ethics.png

ASSESSED BY THE TNPCB

Our emission levels are assessed by the Tamil Nadu Pollution Control Board (TNPCB), to be well below the designated emission limits.

Handshake

EMPLOYEE WELFARE

The company is registered with the Employee Provident Fund Organisation (EPFO) and contributes towards maintaining its EPF accounts every month. The employees enjoy a tax-free return upon maturity and are eligible to avail the Employees Pension Scheme.

Employee Finance Ethics.png

EMPLOYEE’S FINANCIAL WELL-BEING

All our employees are enrolled in the Employees State Insurance Scheme and are eligible to avail welfare benefits such as, free medical treatment for their families, wage compensation during sick leave, maternity benefits etc.