Certifications Header.png

การรับรอง

เรามุ่งมั่นที่จะผลิตสายจุ่มและเส้นด้ายอุตสาหกรรมและผ้าที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งตรงตามและเกินความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 

หน่วยและระบบการจัดการคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/2015หน่วยงานรับรองได้รับการยอมรับโดย United Kingdom Accreditation Service (UKAS) เพื่อรับรององค์กรที่พยายามปรับแต่งกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

 

นอกจากนี้เรายังใช้แนวทางเชิงรุกในการเรียนรู้และได้รับการรับรองคุณภาพใหม่ ๆ ที่ลูกค้าของเราอาจต้องการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Screenshot 2020-09-17 at 5.56.40 PM.png
GD CERTIFICATE.png
ISO Certificate copy.png
Certification 1.png